Algemeen | Praktijk | Adviesbureau | Contact menu
Voorwoord

De vraag naar ergotherapeutische zorgverlening is sterk aan het groeien. Deze groei wordt veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals:
Vergrijzing;
Het aandeel van de ouderen in de totale bevolking neemt toe. Hoe de vergrijzing zich precies zal manifesteren is onzeker. De trend is nog altijd een zekere verlenging van de levensverwachting. De totale levensverwachting (in goede, in minder goede en in een slechte gezondheid samen) neemt licht toe.
Individualisering en welvaartsgroei;
De individualisering is een proces van verminderende afhankelijkheid en toenemende keuzevrijheid van het individu bij de inrichting van het eigen leven. Dankzij toegenomen welvaart zijn burgers beter in staat deze keuzevrijheid in te vullen. Burgers beschouwen de gezondheidszorg al lang niet meer als een gunst en zijn steeds meer gewend eisen te stellen aan dienstverlening.
Technologische ontwikkelingen;
Technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat ziekten steeds langer kunnen worden behandeld. Nieuwe ontwikkelingen in de medische wetenschap maken vele soorten behandelingen mogelijk. Met dit gegeven wordt de trend van een steeds langere levensverwachting gevoed. Deze maakt het, samen met individualisering, dat steeds meer productontwikkelaars van hulpmiddelen inspringen op deze markt. Lichamelijk gehandicapten-ouderen hebben steeds meer wensen en behoefte om zelfstandig te zijn en blijven. Er worden dan ook steeds meer hulpmiddelen ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien.
Informatie explosie;
Media, internet, tv-rubrieken en dagbladen, besteden steeds meer aandacht aan gezondheidsproblemen, behandelingen en hulpmiddelen. Cliënten stappen daardoor beter geïnformeerd de spreekkamer van professionals binnen. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij diabetespatiënten, is de cliënt meer deskundig dan de hulpverlener.
Met de komst van ´Meer Ergotherapie´ willen wij, als enige vrijgevestigde praktijk voor ergotherapeutische zorgverlening, de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer in hun groeiende vraag voorzien.
Algemeen Meer Ergo - Praktijk Meer Ergo - Adviesbureau Meer Ergo - shop - Contact Meer Ergo