Algemeen | Praktijk | Adviesbureau | Contact menu
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie

De werkzaamheden van ‘Meer ergotherapie’ vallen onder de Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie (EEE). De term verwijst naar de vorm van ergotherapeutisch behandeling. De behandeling is namelijk gericht op een enkelvoudige hulpvraag en vindt plaats buiten een zorginstelling. Hierbij gaat het dan over het algemeen om de eigen woon-, leef- en/of werkomgeving van de zorgvrager. Een enkele keer kan er sprake zijn van een praktijkbezoek. De financiering van EEE wordt in veel gevallen vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Algemeen Meer Ergo - Praktijk Meer Ergo - Adviesbureau Meer Ergo - shop - Contact Meer Ergo