Algemeen | Praktijk | Adviesbureau | Contact menu
Werkgeversbelang

Het belang voor de werkgever om een ergonomisch adviseur in te schakelen is in hoofdzaak te beperken tot de volgende punten:
De effectiviteit van ergonomisch adviseurs op het gebied van ziekteverzuim en productiviteit is door wetenschappelijk onderzoek bewezen.
- Zo blijkt onder andere dat lang ziekteverzuim meer gerelateerd te is aan arbeids-omstandigheden op het werk dan aan persoonsgebonden factoren
Onderzoeksresultaten omtrent beroeps gerelateerde ziekten

Lang ziekteverzuim bleek meer gerelateerd te zijn aan arbeidsomstandigheden op het werk dan aan persoonsgebonden factoren. (Rapportage RSI; De Gezondheidsraad, 2000)
Vroegtijdige interventie is belangrijk om chroniciteit, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te verkomen. (Signaleringsrapport Beroepsziekten; Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, 2000)
Terugkeer naar het werk trad ongeveer tweemaal vaker op wanneer werknemers toegang hebben tot enige vorm van aangepast werk. Bovendien werd het aantal verzuimdagen gehalveerd door implementatie van aangepaste werkprogramma’s. (Rapportage RSI; De Gezondheidsraad, 2000)

  Investeringen in verbeterde arbeidsomstandigheden zijn dus directe investeringen in uw bedrijf.
De huidige wet- en regelgeving maken de werkgever meer dan ooit verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerkers.
  Kern van het nieuwe WAO-stelsel is het bevorderen van arbeidsgeschiktheid, in plaats van het aantonen van arbeidsongeschiktheid. Werkgevers en werknemers worden meer dan ooit verantwoordelijk voor preventie, verzuimbegeleiding en werkhervatting. Voor de werkgever betekent dit dat hij voortaan twee jaar het loon van een zieke werknemer doorbetaald.
  Daarbij komt dat de werkgever die er niet in slaagt aannemelijk te maken dat er voldoende preventieve maatregelen zijn genomen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, aansprakelijk zal worden gesteld en de geleden schade van de werknemer, waaronder verlies aan inkomsten, moet vergoeden.
  Door het verbeteren van arbeidsomstandigheden kunnen toekomstige kosten worden voorkomen.
Het gaat dus om een investering die zichzelf dubbel en dwars terugverdient.
Algemeen Meer Ergo - Praktijk Meer Ergo - Adviesbureau Meer Ergo - shop - Contact Meer Ergo