Algemeen | Praktijk | Adviesbureau | Contact menu
Voorwoord

Werkgevers weten het: ziekteverzuim is zorgwekkend, gezien vele facetten:
de desbetreffende medewerker;
de regelingen die getroffen moeten worden;
de verzuimkosten die het met zich mee brengt;
de eventuele kosten voor vervanging hetzij verhoogde werkdruk bij overige;
medewerkers met verhoogt risico op overbelasting;
de verhoogde kans op een verminderde productiviteit;

Een goede arbeidssituatie heeft bewezen het ziekteverzuim terug te dringen. Het is zelfs instaat de productiviteit en inzetbaarheid te vergroten. Om een goede arbeidssituatie te creëren is het van belang dat werkgevers beschikken over een goed Arbo-zorgsysteem. Hierin dient er continu en systematisch aandacht te worden besteed aan verbetering van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden voorkomt dat klachten ontstaan of verergeren. Om een optimale werksituatie te creëren moet er gekeken worden naar zowel fysieke als mentale belasting.
Algemeen Meer Ergo - Praktijk Meer Ergo - Adviesbureau Meer Ergo - shop - Contact Meer Ergo