Algemeen | Praktijk | Adviesbureau | Contact menu

Financiering en subsidiering

In principe betaalt de klant (het bedrijf) alle kosten die de opdracht met zich meebrengt. Echter kan de werkgever aanspraak maken op bepaalde subsidieregelingen; de Farbo-regeling, subsidieregeling Arbo-convenanten en subsidieregeling arbeidsomstandigheden. Hierover kunnen wij u verder informeren binnen een eerste kennismakingsgesprek.

Daarnaast is het mogelijk dat u in aanraking komt met ‘Meer Ergotherapie’, praktijk van ergotherapeutische zorgverlening. Vanaf januari 2004 is het namelijk voor bedrijfsartsen mogelijk om werknemers rechtstreeks door te verwijzen naar de reguliere gezondheidszorg. Onder de reguliere zorgverlening valt onder andere ergotherapie. De behandeling die de medewerker na zo een verwijzing ondergaat, komt in aanmerking voor vergoeding door de ziekenfondswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met andere woorden het kost de werkgever niets. Het is dus aan te raden om onze onderneming door te geven aan uw Arbo-dienst.

Om duidelijk te maken dat onder de ergotherapie beschrijving ook arbeidsreïntegratie van toepassing is heeft de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE) een factsheet geschreven. Deze geeft een heel duidelijk en uitgebreid beeld.

U kunt deze factsheet Ergotherapie en arbeidsintegratie geschreven door de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE) van de wesbite ophalen door op de onderstaande link te klikken. De factsheet is in PDF-formaat.

Voor dit formulier heeft u Acrobat reader nodig. Deze viewer kunt u downloaden bij Adobe.

Algemeen Meer Ergo - Praktijk Meer Ergo - Adviesbureau Meer Ergo - shop - Contact Meer Ergo